"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia

Zobacz artykuł o koloniach
Zobacz artykuł o półkoloniach


26 czerwca 2017

UWAGA – Punkt doradztwa

Informujemy, że dyżur Pana Andrzeja Rubusa-Tołłoczki  został przełożony z dnia 27.06.2017 r. na dzień 29.06.2017 r. w godzinach 16:00 – 18:00


23 czerwca 2017

Kurs na wychowawcę kolonijnego

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje o organizowanym kursie na wychowawcę kolonijnego. Kurs jest bezpłatny pod warunkiem uczestnictwa w koloniach LGD i organizowany w ramach projektu dofinansowanego przez Powiat Wołomiński „Wolontariat – to jest to”. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się drogą e-mailową, telefonicznie lub osobiście w biurze LGD do wtorku (27.06.2017r.) do godz. 12:00.  Przewidziane rozpoczęcie kursu w czwartek (29.06.2017r.) o godz. 10:00.


22 czerwca 2017

„Wakacje z LGD RW 2017”

Karty Zgłoszeniowe prosimy składać wraz z zaświadczeniami z KRUS świadczącymi o posiadanym ubezpieczeniu.
Karta Zgłoszeniowa na Kolonie PDF
Program Kolonii Letnich 2017
Regulamin wewnętrzny kolonii
Regulamin wycieczki kolonii

13 czerwca 2017

Dyżury specjalistów w Punkcie Doradztwa

Dyżury z Doradztwa organizacyjnego dla NGO – Andrzej  Rybus – Tołłoczko
Dyżury dotyczące doradztwa organizacyjnego dla powstających i istniejących organizacji pozarządowych, doradztwo podnoszące skuteczność NGO, fundraising i promocja.

Lipiec                                                                         Sierpień                                             Wrzesień

04.07.2017 – 16:00 – 18:00                           BRAK DYŻURÓW                       07.09.2017 – 16:00 – 18:00
11.07.2017 – 16:00 – 18:00                                                                                   13.09.2017 – 16:00 – 18:00
18.07.2017 – 16:00 – 18:00                                                                                  19.09.2017 – 16:00 – 18:00
25.07.2017 – 16:00 – 18:00                                                                                   26.09.2017 – 16:00 – 18:00

Dyżury Prawników:
Wtorek – 18.00 – 20.00 – Marta Godlewska – prawnik
Czwartek – 18.00 – 20.00 – Małgorzata Szczawińska Prawdzic – prawnik oraz  dwie osoby doraźnie w wyjątkowo skomplikowanych i złożonych sprawach Gabriela Czarnecka i Karol Ciepielewski
Dyżury Księgowego:
Wtorek (każdy) w godz. 18.00 – 20.00 – Dariusz Osiecki Biuro EKO – FIN oraz wymiennie
                                                                        Danuta Cholewa – Dom Prawno – Finansowy sp. z o.o.


13 czerwca 2017

Zapraszamy na ciekawe spotkanie dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży


12 czerwca 2017

Nabór nr 2 w zakresie refundacji – dla operacji rozwijających działalność gospodarczą – listy rankingowe

Nabór nr 2 dotyczący refundacji dla operacji rozwijających działalność gospodarczą cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony firm chcących rozwijać swoje działalności na obszarze działania LGD „Równiny Wołomińskiej” . W dniach 14.04.2017 – 28.04.2017 wpłynęło 30 wniosków. Kwota jaka była przeznaczona na dotacje to 1 440 000 zł. Dzięki tej kwocie uda się sfinansować 8 operacji które przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną oraz zostały najwyżej ocenione przez powołaną w tym celu Radę. W załączeniu zamieszczone zostały listy rankingowe wniosków pozytywnie i negatywnie ocenionych. Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego (etap 2). Urząd Marszałkowski na ocenę ww. wniosków ma 90 dni. Wszystkim wnioskodawcom za udział w naborze dziękujemy, a wnioskodawcom których wnioski przeszły do kolejnego etapu gratulujemy .

Lista wniosków wybranych do realizacji

Lista wniosków wybranych do realizacji – lista rezerwowa

Lista wniosków nie wybranych do realizacji


5 czerwca 2017

Lista złożonych wniosków – edycja DL X 2017

W dniu 31 maja 2017 r. zakończył się nabór Działaj Lokalnie 2017. W wyniku naboru do Ośrodka Działaj Lokalnie wpłynęło  27 wniosków.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i złożenie wniosków.

Lp.Tytuł projektuNazwa wnioskodawcyNazwa realizatoraDotacja (w zł)Typ wnioskowania
1Krok ku przeszłości 3Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju-5 850organizacja pozarządowa
2Kultura jest cool.Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki-5 810organizacja pozarządowa
3QUESTOWY PRZEWODNIK PO GOŚCIŃCACH ZIELONKIOŚRODEK KULTURY I SPORTU W ZIELONCEGOŚCIŃCE ZIELONKI6 000grupa nieformalna
4Porządzie czyta-coś dla ciała , coś dla duchaFundacja Razem-5 680organizacja pozarządowa
5"Odpady zbieramy Równe czyste mamy"Ochotnicza Straż Pożarna w Równem-4 076.5organizacja pozarządowa
6spełnienie marzeń maluchów z Przedszkola przy SP w SzewnicyRada Rodziców Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szewnicy wraz z grupą nieformalną6 000inicjatywa DL
7Rajd Doliną LiwcaUczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w UrlachUczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach5 900grupa nieformalna
8BO BRONIĆ SIĘ - TO KOBIECA RZECZStowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony Kobra-6 000organizacja pozarządowa
9integracja mieszkancówOchotnicza Straż Pozarna-6 000organizacja pozarządowa
10Aktywni zostawiają ślad.Stowarzyszenie "Potok serc"-6 000organizacja pozarządowa
11Nie tylko filmowa Jasienica ujęcie drugieStowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" w TłuszczuRazem dla Jasienicy4 000grupa nieformalna
12Upowszechniamy historię BiałegobłotaStowarzyszenie INICJATYWA BIAŁEBŁOTA-5 400organizacja pozarządowa
13"Ruch to zdrowie"Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Klub Sportowy "KORONA" Jadów-6 000organizacja pozarządowa
14Wejdź do teatru 9Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla RozwojuZespół Teatralny "Zygzak"5 860grupa nieformalna
15Centrum Aktywności Wołomin StarówkaMazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA-5 000organizacja pozarządowa
16Czy znasz swój las? a ten w Pieńkach też?Gminny Ośrodek Kultury w KlembowieMieszkańcy sołectwa Sitki i Pieńki4 830grupa nieformalna
17Letnia Akademia PrzygodyGminny Ośrodek Kultury w KlembowieGrupa nieformalna WAKAT6 000grupa nieformalna
18X Mazowiecki Bieg Norwidowski i warsztaty "Norwidiana"Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie "Bractwo Zabrodzkie"nie dotyczy5 950organizacja pozarządowa
19Tworzenie "Klubu Seniora"Fundacja Dzieło Samarytańskie-6 000organizacja pozarządowa
20Na Norwidowskim szlakuStowarzyszenie Rzeczpospolita Nnorwidowska-6 000organizacja pozarządowa
21Barwy muzykiStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło-6 000organizacja pozarządowa
22Kolorowy zawrót głowyStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy DługosiodłoDziałamy5 349grupa nieformalna
23Wędrówką wspólną życie jest - razem z psem- dogtrekking na Pulwach.Fundacja RAZEMRazem dla Porządzia3 900grupa nieformalna
24Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w OSP w StarowoliOchotnicza Straż Pożarna w Starowoli-5 685organizacja pozarządowa
25Na sportowo zawsze zdrowoStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Jadów-6 000organizacja pozarządowa
26Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach UKS OstrówekUczniowski Klub Sportowy "Ostrówek"-3 000organizacja pozarządowa
27Spotkania ze sportem i naukąParafialny Klub Sportowy "WICI" Zabraniec-1 800organizacja pozarządowa
Łączna kwota144 090.5

30 maja 2017

Stypendia pomostowe

Wzór prośby o rekomendację


19 maja 2017

Punkt Doradztwa – Uwaga !

W Punkcie Doradztwa dla organizacji NGO z terenu Powiatu Wołomińskiego dyżur Pana Andrzeja Rybusa-Tołłoczko z dnia 23.05.2017 r. został przeniesiony na 22.06.2017 r.


17 maja 2017

Kolejne szkolenie w Punkcie Doradztwa w WołominiePartnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: