Nasi specjaliści

 

Doradztwo psychologiczne – Anna Rzempołuch – psycholog

Doradztwo pedagogiczne – Izabela Gadomska – pedagog

Doradztwo socjalne i rodzinne – Barbara Stasiszyn – specjalista w zakresie psychoprofilaktyki i socjoterapii oraz profilaktyki uzależnień